Силвия 21 г.

Лека умствена изостаналост.  Има голямо желание за самостоятелност, което я стимулира да работи и да е изпълнителна в работата си. Мечтата и е да стане фризьор. Дейността по изработването на картички и други продукти на приложното изкуство и доставя удоволствие.