Иван 30 г.

Аутизъм – синдром на Аспергер. Рисува активно. Участвал в няколко изложби.  Иван произхожда от семейство на потомствени творци – архитекти и художници и тази среда вероятно дава своето отражение на избора му за комуникация.