Керамичен медал по по

6.00 лв.

Медал по поръчка/Medal to order

Описание

Предлагаме продукт, който можем да изработим по поръчка със специално разработен дизайн за конкретна организация/събитие/нужда.

Екологични и здрави тези медали могат да се изработят в нужно количество за кратък срок с зададен дизайн.
Ще бъдат ръчно направени в ЦРСИ Благовещение, където работим с деца и младежи с увреждания.

За по-големи поръчки ще има отстъпка от цената, като:

1-10 бр. – 6 лв/бр
11-50 – 4.50 лв/бр
51-100 – 4 лв/бр
>100 – 3.50 лв/бр

 

We offer a product that we can make to order with a specially developed design for a specific organization/event /need.

Ecological and healthy these medals can be made in the required quantity in a short time with a given design.
They will be handmade at CRSI Annunciation, where we work with children and young people with disabilities.
For larger orders there will be a discount on the price, such as:

1-10 pcs. – BGN 6 / pc
11-50 – BGN 4.50 / pc
51-100 – BGN 4 / pc
100 – BGN 3.50 / pc



Аксесоари

Специална категория продукти