Картички ръчно рисува

5.00 лв.

Великденски картички

Описание

Ръчно рисувани картички с водни бои. Направени са от деца и младежи от ЦРСИ Благовещение по време на арт работилници.
Събраните средства отиват в тяхната подкрепа.

 Аксесоари

Специална категория продукти