Картичка с кошница

3.50 лв.

Описание

Картички са ръчно изработени от деца и младежи с увреждания по време на арт занимания в център Благовещение.
Всяка картичка има плик за изпращане.Аксесоари

Специална категория продукти