Пролет

ЗАПИТВАНЕ ЗА КАРТИЧКИТЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЯХ СЕ СЛУЧВА ПРЕЗ ЦРСИ БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ИМЕЙЛ ‘blagoveshtenie@caritas-sofia.org’