Контакти

Катерина Живило

Управител КаритАрт

088 6709766

office@caritart.bg

ул. „Струма“ 1, Център, София


Вяра Границка

ЦРСИ Благовещение

ул. „Киро Тулешков“ 16, 1404 ж.к. Гоце Делчев, София