Общи условия

[vc_row][vc_column][vc_zigzag][vc_wp_text]ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КариАрт е социално предприятие на Сдружение „Каритас  София“ и специализира в изработването на картички за официални и лични празници. Когато събираме лични данни, следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Настоящата политика се отнася до личните данни, които Сдружение „Каритас София“  (наричано за краткост Каритас София) събира на този сайт .  Политиката има за цел да ви разясни какви лични данни събираме, как ги използваме, с каква цел го правим, какви са правата Ви във връзка с данните Ви и как можете да ги упражните.

Каква информация събираме ?

Когато направите поръчка в нашия онлайн магазин, за да я изпълним, е необходимо да ни предоставите следните категории лични данни:

  • – информация за контакт : Имена, Адрес за доставка , Телефонен номер и Имейл

 

За информацията, която се обработва във връзка с  бисквитките (“cookies”) и социалните приставки (social plugins),  моля прочетете нашата Декларация  за бисквитки.

Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни за няколко цели:

  1. За да обработим и изпълним поръчката Ви;
  2. За да Ви доставим поръчаните стоки;
  3. За комуникация с вас относно поръчката ви;
  4. Маркетинг и реклама ;

 

Основанията, на които събираме личните ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 1), за изпълнение  на договора ни с вас (по т. 1 и 2), за да защитим своите законни интереси (по т. 3 и 4) или когато приложимо, ще получим вашето предварително съгласие за обработването (по т. 4).

Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.

Независимо от причината, поради която ни споделяте ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и др.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Съхраняваме вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително изпълнение на направена поръчка (например дали цената е заплатена чрез банкова превод или наложен платеж), дали е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции, или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

С кого споделяме вашите лични данни?

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги по уеб дизайн и поддръжка на сайта ни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Други трети страни, които получават част от вашите лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като финансови и платежни институции при извършване на разплащания, пощенски оператори и др. доставчици на услуги.

Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване.

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Няма да извършваме трансфер на данните ви в страни извън ЕС.

Как защитаваме вашите права?

Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

Какви са Вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието  си за обработване на лични данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на: office@caritart.bg.

Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 1 месец от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни –  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от Каритас София.

 

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас Ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на office@caritart.bg

Администратор на Вашите лични данни Сдружение „Каритас  София“, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 831189628

Адрес : гр. София 1309, ж.к. ИЛИНДЕН, бул. „Александър Стамболийски“ No 190, бл. 55, вх. В, ет. 1, ап. 47

Телефон: +35929200825, Факс: +35929200825

Електронна поща: info@caritas-sofia.org

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на този сайт. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл .[/vc_wp_text][vc_zigzag][/vc_column][/vc_row]