Защита на личните данни

Информация за обработката на данни

Настоящата Информация за обработка на данните описва подробно обработката на Вашите лични данни и Вашите права възникнали в тази връзка, съблюдавайки основно Общия регламент относно защитата на лични данни в Европейския Съюз (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, GDPR), както и законоразпоредбите за защита на данни в ЕС и Унгария. Текстът на регламента GDPR на български език може да бъде намерен тук.

Освен разпоредбите на GDPR, защитата на данните също се определя и от унгарските законоразпоредби в сила, и към тях спадат освен останалото и:

  • Закон CXII. от 2011 за информационното самоопределяне и свободата на информацията (Info tv.),
  • Закон IV от 2013 от Гражданския кодекс (Ptk.)
  • Закон XLVIII. от 2008 за основните изисквания към икономическите рекламни дейности и техните ограничения (Grt.),
  • Закон CVIII. от 2001 за услугите с електронна търговия, както и въпросите свързани с информационното общество (Eker tv.)

Настоящата информация за обработка на данните е непрекъснато достъпна на интерфейса тук .

Поради промяна в разпоредбите тази информация може да бъде променяна, за което във всички случаи Ви изпращаме уведомление. Ако промените изискват и Вашето съгласие, при нужда www.texnohouse.com отново ще поиска оторизация за обработка на данните.