Катя Деянова - Ръководител

Полувисшист медицински институт.
НХА магистър текстил,магистър арттерапия.
Работила в сферата на здравеопазването.
Занимава се с изработка та авторски продукти на приложното изкуство.

Емануела Границка - Търговски представител

Завършила Национално Търговско – Банкова гимназия.
МУ бакалавър Обществено Здраве и здравен мениджмънт.
Множество театрални изяви.