От къде се зароди идеята за нашето Социално Предприятие

Сдружение „Каритас София“ е социална организация с 25 годишна история.  През 90те години тя е фокусирана върху спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. С началото на новият век започва развитието на дългросрочните грижи. За целта „Каритас София“ се регистрира в „Агенцията за социално подпомагане“ и „Държавната агенция за закрила на детето“, като лицензиран доставчик на социални услуги. Подкрепя стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение и  бездомни. Съдейства и на хората, които искат да помагат като доброволци. В дейноста си включват  партньори като:  „UNICEF“, „Българска Хранителна Банка“, „IWCSofia“ и други.

http://caritas-sofia.org/bg

 

„Каритас София“ вече 17 години провежда арт и трудотерапия за младежи с увреждания. Предлагането на тази социална услуга е изградило поглед и убеждение, че работата с глина, вълна и хартия е подходяща за младежите с увреждания – от една страна като вид материали, от друга като дейности удобни и подходящи за тях и възможностите им, и от трета като изработване на изделия със сувенирна и приложна стойност.

Заниманията с трудова терапия са създали у повечето  младежи умения и положително отношение към трудовия процес.

Опитът  като доставчици на социални услуги в общността ни дава известни знания относно проблемите и състоянието на младежите с увреждания и техните родители в обществото. Много от майките им не работят и са принудени да си останат у дома, за да се грижат за тях. Някои се опитват да работят надомно и също създават различни сувенирни изделия от вълна, глина или хартия. Често ги каним да работят с децата си при нас.

В следствие на тези съвместни занимания се зароди идеята за социално предприятие, което да кооперира свободното време и умения на родителите с трудовото възпитание и трудовия  процес на младежите с увреждания.

Дейността по направа на картички се осъществява в ЦСРИ „Благовещение“.

Кои сме ние -тук и сега

“КаритАрт” е проект създаден за надграждане на постигнатите резултати от социалната работата на“ Каритас София“ с хора с увреждания.

Финансиран по проект на „ЕЛБА 2 – развитие на социалното предприемачество за балканските региони“, нашето предприятие e специализиранo  в изработката на  картички за официални и лични празници.

Ние сме творчески колектив от хора, които вярват! Вярват в способността на всеки член на обществото да бъде полезен за себе си, а по този начин и за другите.

Вярваме в изкуството –  като водеща сила за откриване  на вътрешният ни потенциал.

Вярваме в човека и доброто в него.

Колективът ни се състои от млади хора с увреждания, техните родители, за които е трудно да намерят постоянна работа, грижейки се за тях и ние, останалите, които вярваме в неограничените възможности.

Можете да поръчате от нас поздравителните си картички за официални и лични поводи – традиционни празници, фирмени поводи, рождени и именни дни. Това, което ни прави уникални е , че изработвайки невероятни картички от висококачествени материали за Вас- нашите клиенти, ние носим щастие,нов ползотворен ден изпълнен с чувство за значимост и потребност на нашите творци.

Поръчвайки от нас, Вие ще изпълните две цели:

-Ще изненадате вашите партньори, колеги и приятели с различни и уникални поздравителни картички .

-От друга страна, ще изразите своята социална отговорност, като подкрепите младежите с увреждания и техните семейства. Тази помощ е безценна за тях, по този начин те ще изградят и доразвият работни и социални умения, увереност на хора полезни за обществото ни. Не на последно място е финансовата подкрепа, която ще получат при реализиране на труда си.

Още едно наше предложение е „Масовата картичка с кауза“ – ще изберем картини на млади художници с увреждания, които ще отпечатаме като картички. Ще ги срещнете на широко достъпни обществени места, културни центрове и др. Идеята ни е да ви покажем, че сред младежите с увреждания има талантливи и способни художници с богат душевен свят.